top of page

Farmakovigilance

Farmakovigilance (tzv. "bdění nad lékem") znamená sledování bezpečnosti léčivých přípravků; systematický dohled nad bezpečností léčiva po celé délce jeho životního cyklu, tj. v průběhu předklinického zkoušení, klinického hodnocení a v klinické praxi. Farmakovigilance je zabezpečována sběrem, evidencí, přijímáním opatření a vyhodnocováním dat k zachyceným signálům. 

V rámci farmakovigilance nabízíme

1. Farmakovigilanční dohled nad léčivými přípravky 24h denně.

Nepřetržitou službu pro příjem hlášení nežádoucích účinků léčivých přípravků 

 

2. Komplexní služby QPPV:

Návrh a zajištění farmakovigilančního systému, který zabezpečí sledování všech nežádoucích účinků, týkajících se léčivých přípravků

Pravidelné monitorování světové literatury a lokálního tisku, jejich vyhodnocení a zaznamenání do databáze

Elektronické hlášení nežádoucích účinků

Vypracování periodických zpráv o bezpečnosti přípravků (PSURů)

Konzultaci, popř. školení v oblasti farmakovigilance

Kontakt s regulačními autoritami v rámci EU

 

3. Poskytování komplexních služeb farmakovigilance
při klinických hodnoceních. 

 

4. Tvorbu a poskytování:


farmakovigilančních systémů na klíč. 

Můžete využít jak jednotlivé služby, tak plné zajištění této problematiky

bottom of page