top of page

Léčivé přípravky

Odborné informace o léčivých přípravcích, jejichž držitelem registračního rozhodnutí je společnost Dema Consult s.r.o.

Seznam léčivých přípravků 
(List of products)

ČESKÁ REPUBLIKA

V současnosti nejsou v České republice registrovány žádné produkty. 

SLOVENSKO

V současnosti nejsou na Slovensku registrovány žádné produkty. 

RAKOUSKO

V současnosti nejsou v Rakousku registrovány žádné produkty.

NĚMECKO

V současnosti nejsou v Německu registrovány žádné produkty.

FINSKO

V současnosti nejsou ve Finsku registrovány žádné produkty.

Nepřetržitá služba pro příjem hlášení nežádoucích účinků léčivých přípravků: 

(Continuous service for receiving reports of adverse reactions to medicinal products)

MUDr. Kateřina Nerušilová

Slunná 16, 617 00 Brno

Česká republika

Tel: +420 534 008 119

Fax: +420 545 233 606

E-mail: office@demacon.cz

bottom of page