top of page

Periodická zpráva o bezpečnosti léčivého přípravku

Nabízíme kompletní vypracování periodických zpráv o bezpečnosti léčivých přípravků dle nastaveného harmonogramu nebo na požádání. 

Databáze nežádoucích účinků

Nabízíme správu nežádoucích účinků s využitím MedRA kódování a přístupem do EudraVigilance. 

bottom of page